Inspiracją dla tego patcha jest opisywany niżej Snazzy FX Wow & Flutter wprowadzający do sygnału quasi taśmowe zniekształcenia, wynikające z niestabilności przesuwu taśmy. Jest to jego modularna emulacja, ale pozwalająca na znacznie szerszą kontrolę zniekształceń i dająca możliwość poszerzenia całego układu (np.: dodanie filtrów modulowanych tym samym napięciem). Moduły, które wykorzystałem można zastąpić innymi o podobnej funkcjonalności.

Pierwsze LFO, S&H i źródło szumu tworzy generator chaotyczny sterujący drugim LFO. Gałka częstotliwości pierwszego LFO – działającego jako zegar S&H – pozwala na zmianę charakteru niestabilności drugiego LFO. Zachwiania jego pracy powodują przypadkowe napięcia pojawiające się na wyjściu S&H. gałka CV drugiego LFO zmienia wpływ tej niestabilności a gałka częstotliwości zmienia szybkość modulacji delaya. To pozwala na zmianę modulacji od standardowego LFO, przez modulacje zmieniającymi skokowo częstotliwość falami po intensywną, chaotyczną modulację sięgającą częstotliwości audio.

VCA doprowadza sygnał modulujący z opisanego układu do wejścia sterującego częstotliwością odbić delaya. Narastanie i opadanie modulacji jest sterowane obwiednią AR z MATHS (można użyć każdej obwiedni AR lub ADSR). Obwiednię wyzwala sygnał GATE generowany przez A119 pod wpływem transjentów doprowadzonego do niego sygnału audio. W ten sposób zniekształcenia pojawiają się dynamicznie pod wpływem głośniejszych dźwięków, głośność dźwięków, na które bedzie reagował układ ustawia TRESHOLD A119.

Patch można modyfikować. Poniżej uproszczona jego wersja w której generatorem przebiegów chaotycznych jest Wogglebug, a zamiast A119 użyty jest pierwszy kanał MATHS, działający jako envelope follower.

Krótkie demo działania pierwszego układu:

Patch matrix 002: odcinek pamięci Unitra ZRK by Mirt

Dla wnikliwych, poniżej źródło dźwięku użyte w próbce audio – prosty generator granularny, którego sercem jest Phonogene (kluczowe dla brzmienia poza doborem sampla jest odpowiednie ustawienie gałki GENE SIZE i wolna modulacja LFO, parametru SLIDE).