Kolejny już nowy producent, Happy Nerding, debiutuje niepozornym, acz potencjalnie przydatnym modułem. Wprowadzając do niego falę piłokształtną z jednego tylko oscylatora, uzyskać można efekt brzmieniowy kilku odstrojanych oscylatorów pracujących unisono (fetyszyzowany przez posiadaczy Rolanda JP-8000/8080 i miłośników wszelakiej współczesnej tancbudy).

Nie jest to oczywiście nic nowego, podobny efekt w euroracku uzyskać można dzięki Cyndustries Sawtooth Animator, oraz oczywiście Doepfera A-137-2. Jednakże konstruktorzy Sawtora opracowali swój obwód w zupełnie inny sposób. Zamiast animowanych przesunięć fazowych symulujących dryf, Super Sawtor dodaje do oryginalnego sygnału odstrojone składowe harmoniczne. Efekt generowany jest samoistnie, bez konieczności podpinania zewnętrznych źródeł modulacji, ale użytkownik może kontrolować parametr “Spread”, czyli stopień odstrojenia.

Podsumowując, bardzo przydatna rzecz, ale w porównaniu ze wspomnianym A-137-2 rozpaczliwie brak mu wszechstronnej kontroli, a nie sądzę by pobił go również cenowo… Demka w każdym razie brzmią zachęcająco. Moduł  dostępny będzie w formacie Synthesizers.com oraz euroracku – w tym ostatnim będzie miał 6hp, pobór prądu: 45mA na szynę. www.happynerding.com.