Czegóż moglibyśmy sobie życzyć w nadchodzącym roku?
Naszym zdaniem – w zupełności wystarczyłoby to: